Strażnicy na szkoleniu w SP

Strażnicy Straży Miejskiej w Słupsku zakończyli kilkudniowe policyjne szkolenie z ratownictwa medycznego. Doskonalenie umiejętności ratowniczych odbywało się w słupskiej Szkole Policji, która wśród prowadzonych szkoleń realizuje między innymi recertyfikację policyjnych ratowników udzielających kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W szkoleniu uczestniczyło kilkunastu funkcjonariuszy słupskiej Straży Miejskiej. Każdy funkcjonariusz przećwiczył na fantomach udzielanie pierwszej pomocy w wielu sytuacjach, wśród których znalazło się między innymi postępowanie w długotrwałej i krótkotrwałej utracie przytomności, udrażnianie dróg oddechowych, wykorzystanie defibrylatora AED oraz zaopatrywanie ran różnych okolic ciała.

z03

Podczas szkolenia przedstawiono różne warianty interwencji policyjnych i Straży Miejskiej, które miały miejsce w Polsce w w trakcie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.Podczas szkolenia analizowano  filmy monitoringów miejskich obsługiwanych przez strażników, na których zarejestrowano rzeczywiste akcje ratownicze prowadzone na ulicach.

z07

Osobnym elementem szkolenia była współpraca na miejscu zdarzenia z policjantami. W trakcie omawiania poszczególnych zdarzeń wypracowywano wspólną taktykę działania. Opracowanie algorytmów postępowania jest istotne między innymi w sytuacjach, gdy strażnicy jako pierwsi dojeżdżają do osoby poszkodowanej i po wstępnej ocenie sytuacji zachodzi podejrzenie, że obrażenia mogły być wywołane działaniem osób trzecich.

z01

Fot.Piotr Kozłowski/ SP

Jako przykłady takich interwencji podawano między innymi udzielanie pierwszej pomocy osobom zranionym nożem, czy też ratowanie osób, które próbowały popełnić samobójstwo poprzez powieszenie.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *