Dzień: 1 października 2015

Radzili o kulturze

Dziś rozpoczął się w Słupsku Regionalny Kongres Kultury. W pierwszym dniu odbyła się konferencja naukowa, pod przewodnictwem światowej sławy eksperta w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania kulturą prof.
Read More