Pomysł na ocalenie WHSZ

Jest propozycja na ocalenie Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, uczelnia ma się połączyć z Akademią Pomorską . Dokument w sprawie poparcia tej idei znalazł się na stronie internetowej AP. Władze Akademii przesłały do kierownictwa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, założyciela Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania petycję.

1683

Petycję, w której czytamy : – Połączenie obu uczelni ma służyć „umacnianiu Słupska jako ośrodka akademickiego”. Autorzy dokumentu podkreślają, że takie rozwiązanie ma powstrzymać opuszczanie miasta przez młodych ludzi. „Konsolidacja WHSZ z każdą inną uczelnią spoza Słupska oznacza osłabienie Miasta i Regionu, bo nawet opłaty wnoszone za studia przez miejscową młodzież nie pozostaną w Słupsku, a tym samym nie będą stymulowały jego rozwoju” – piszą autorzy petycji, pod którą podpisać mogą się zwolennicy połączenia Akademii Pomorskiej i Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania.

145

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku powstała w kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Została wpisana do rejestru MEN pod numerem 54. Założycielem uczelni jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

l_1711

Fot. WHSZ

Władze uczelni pragnąc aktywnie włączyć się w proces tworzenia wizji współczesnej Europy podjęły działania, w efekcie których Wyższa Szkoła Zarządzania przekształcona została w Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania w Słupsku. Uczelnia, wraz z przyjęciem nowej nazwy, postawiła sobie nadrzędny cel: kształcenie młodego pokolenia Polaków zdolnych poprzez realizację ambitnych zamierzeń współtworzyć nowy wymiar społeczeństwa europejskiego. W myśl tego procesu Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, poprzez przyjętą strategię, aktywnie uczestniczy w działaniach sprzyjających podniesieniu konkurencyjności regionu Pomorza tak w krajowym jak i europejskim wymiarze.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *