Dobre wieści z ratusza

Jak podaje ratusz egzekucja w spraawie aquaparku wstrzymana, wyrok oddalony. Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił w całości zażalenie Termochemu i podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego, podzielając ocenę prawną kancelarii. Oznacza to, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu nie będzie prowadzona przeciwko miastu egzekucja.

DSCF3014

Fot. Bartosz Arszyński

Dzięki bardzo dobrej pracy zespołu reprezentującego Słupsk Sąd Okręgowy uznał, że prowadzenie egzekucji prowadziłoby do poważnych konsekwencji w wymiarze finansowym, społecznym i miejskim. Sąd Apelacyjny zauważył, że prowadzenie egzekucji na obecnym etapie groziłoby dla Miasta Słupska wystąpieniem niepowetowanej szkody, tym dotkliwszej, że dotyczącej podmiotu publicznego.

P3172481-696x522

Fot. Karolina Chalecka

Po ogłoszeniu przez Sąd Arbitrażowy bardzo niekorzystnego dla miasta wyroku kancelaria w imieniu miasta wniosła skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego na mocy którego miasto miało zapłacić ponad 24 mln na rzecz Trmochemu. W związku z faktem, że miastu groziła egzekucja tej kwoty, kancelaria wniosła jednocześnie o wstrzymanie wykonania tego orzeczenia, aby uniemożliwić czynności windykacyjne. Błyskawicznie bo już 17 czerwca ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił wniosek kancelarii i wstrzymał w całości wykonanie wyroku z 25 maja 2015 r. Co ważne, Termochem nie mógł więc rozpocząć egzekucji. Termochem nie zgodził się z taką decyzją sądu, złożył zażalenie i wniósł o zmianę tego postanowienia poprzez oddalenie w całości wniosku Kancelarii o wstrzymanie wykonalności wyroku.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *