Siedmioro stypendystów z Gminy Kobylnica

Pod koniec sierpnia 29 w Sali Narad, Urzędu Gminy Kobylnica odbyła się uroczystość wręczenia siedmiu wybijającym się uczniom stypendium pieniężnego ufundowanego przez wójta. Młodym stypendystom towarzyszyli w tym dniu ich rodzice. Odpowiednio wysoka średnia ocen i wysiłek włożony w naukę jest corocznie doceniany przez Wójta Gminy Kobylnica, Leszka Kulińskiego.

 DSC_0372

Cieszę się, że możemy wydawać publiczne pieniądze na wasz rozwój, dalszą edukację i pogłębianie zainteresowań. Liczę na to, że swoją wiedzę i umiejętności będziecie nadal rozwijać, właśnie dzięki tym środkom – w taki sposób Wójt Gminy Kobylnica zwrócił się do siedmiu osób, które otrzymały stypendium naukowe. Wśród nich znalazło się sześcioro absolwentów Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Kobylnicy oraz jedna absolwentka Gimnazjum w Sycewicach.

Aby otrzymywać stypendium przez cały okres kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej od 1 września 2017 r. szkole ponadpodstawowej/ uczeń musi uzyskać w kolejnych okresach nauki w szkole średnią ocen za semestr i w klasyfikacji końcoworocznej co najmniej 4,5 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

DSC_0378

Fot. Karol Kotusiewicz

Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymała również Nikola Laskowska, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Nastolatka jest finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Liga Matematyczna im. Zdzisława Matuskiego, w klasyfikacji końcoworocznej uzyskała średnią 5,00 oraz wzorowe zachowanie. Wysokość stypendium, przyznawanego na jeden semestr, wynosi 250 zł miesięcznie.

Gmina Kobylnica promuje również młodzież uzdolnioną artystycznie w różnych dziedzinach (literatura, sztuki plastyczne, muzyka i taniec, film i teatr, fotografia). Stypendium Artystyczne za wysokie osiągnięcia w dziedzinie śpiewu otrzymała uczennica klasy drugiej Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Kobylnicy.

Mam nadzieję, że otrzymane od nas wsparcie pomoże wam w osiągnięciu takiej wiedzy i umiejętności, które pozwolą wam na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a z nim powrócicie do Gminy Kobylnica – podsumował Wójt Leszek Kuliński. Gratulacje skierował również pod adresem obecnych na uroczystości rodziców.

Lista stypendystów: Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Kobylnicy: Karolina Jaśkiewicz – średnia ocen 5,44 oraz wzorowe zachowanie Samanta Wiszniewska – średnia ocen 5,44 oraz wzorowe zachowanie Paulina Chadrysiak – średnia ocen 5,38 oraz wzorowe zachowanie Oliwia Krawczyk – średnia ocen 5,26 oraz wzorowe zachowanie Kacper Szymański – średnia ocen 5,00 oraz bardzo dobre zachowanie Patryk Anioł – średnia ocen 5,00 oraz wzorowe zachowanie Gimnazjum w Sycewicach: Nikola Latała – średnia ocen 5,29 oraz wzorowe zachowanie

Info. Karol Kotusiewicz

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *