Niemal 3.000.000 zł na politykę senioralną w gminach powiatu słupskiego

12 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Srebrna sieć” – partnerskiego przedsięwzięcia 11 podmiotów z powiatu słupskiego, które umożliwi 250 seniorom oraz ich opiekunom dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. W ramach projektu powstaną również Gminne Rady Seniorów.

W podpisywaniu umowy na dofinansowanie uczestniczył Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica (lider projektu) oraz partnerzy: Anna Sobczuk-Jodłowska – Wójt Gminy Ustka, Teresa Florkowska – Wójt Gminy Główczyce i Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo.

Dzięki dofinansowaniu 250 osób w wieku 60+ (niesamodzielne, przewlekle chore, niepełnosprawne, samotne itp.) skorzysta z bezpłatnej teleopieki, telemedycyny, rehabilitacji domowej i sąsiedzkich usług opiekuńczych. W siedmiu gminach powstanie zintegrowany lokalny system usług opiekuńczych wykorzystujący nowoczesne, zdalne technologie oraz instrumenty animacji środowiskowej i promocji wolontariatu senioralnego. Funkcjonować będą Samopomocowe Grupy Sąsiedzkie, Kluby Animacji, Punkty Usług Wzajemnych.

Fot. Info. UG Potęgowo

Srebrna Sieć” to kolejny element naszej polityki senioralnej. Realizacja projektu umożliwi 25 seniorom z gminy Potęgowo skorzystanie m.in. z bezpłatnych usług opiekuńczych, w tym teleopieki – mówi Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo. – W ubiegłym roku uchwałą Rady Gminy wprowadziliśmy Gminną Kartę Seniora, dzięki której starsze osoby mogą korzystać z tańszych zakupów i usług. Jesteśmy świadomi zmian jakie zachodzą w społeczeństwie, dlatego już teraz dbamy o rozwiązania, które ułatwią funkcjonowanie seniorom – dodaje.

Wartość zadań realizowanych przez Gminę Potęgowo wyniesie 177 330 zł, w tym wartość dofinansowania 163 830 zł. Wkład własny niefinansowy gminy w kwocie 13 500 zł to udostępnienie pomieszczeń na zajęcia. Zorganizowane zostaną warsztaty i szkolenia dla 15 opiekunów seniorów. Zorganizowany zostanie także Srebrny Piknik oraz plebiscyt Srebrne Serce – mieszkańcy wybiorą najbardziej aktywnego sąsiada.

Projekt umożliwi seniorom i ich opiekunom dostęp do wiedzy, szkoleń i świadczeń opiekuńczych. W Słupsku utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, która zaopatrywać będzie mieszkańców w wieku senioralnym w niezbędny sprzęt. Aktywność środowiska 60+ wzmocniona zostanie poprzez powstanie ośmiu Gminnych Rad Seniorów, które zapewnią wieloletnie, zaplanowane działania na rzecz swojego środowiska

W ramach projektu przewidziano także prowadzenie usługi informacyjno-poradniczych pn. „Srebrny Telefon”. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Słupsk zostanie powołany animator działań senioralnych, którego zadaniem będzie m.in. organizacja prac Gminnych Rad Seniorów.

Projekt „Srebrna Sieć” będzie realizowany do końca 2020 roku. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica. Partnerzy: Gminy: Damnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie, Powiat Słupski oraz Fundacja Niesiemy Pomoc i Spectrum Research Agnieszka Małecka – Jagła. Wartość projektu ogółem to 2 909 872 zł, w tym wartość dofinansowania 2 764 378 zł.

Info. UG Potęgowo

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *