Słupscy policjanci podsumowali rok

W Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku odbyła się roczna odprawa służbowa poświęcona wynikom pracy słupskich policjantów w 2018 roku. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku inspektor Krzysztof Kozelan oraz komendanci słupskich komisariatów.

Fot. KMP Słupsk

Podsumowanie pracy słupskich policjantów odbyło się w auli Komendy Miejskiej Policji w Słupsku . W odprawie oprócz kierownictwa słupskiej komendy i podległych komisariatów, uczestniczył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan.

Dyskusję rozpoczął Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Gurski. W pierwszych słowach podziękował wszystkim policjantom za wyjątkowe zaangażowanie i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Podczas specjalnie na tę okazję przygotowanej prezentacji, komendant omawiał wszystkie parametry naszej pracy. Wskazywał na te zadowalające efekty, ale także punktowo prezentował obszary, które należy poprawić. Komendant Gurski mówił, że dane statystyczne nie tylko są odzwierciedleniem trudu i skuteczności naszej codziennej służby ale przede wszystkim służą wyciągnięciu jak najlepszych wniosków oraz wypracowaniu bardziej skutecznych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Analizując pion służby kryminalnej komendant przedstawił wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych w stosunku do ubiegłego roku i wzrósł on o prawie 2 procent z 66,84 w roku 2017 do 68,75 w 2018. Największą wykrywalność przestępstw policjanci odnotowali pracując przy sprawach związanych z rozbojami- 79,2 %, uszczerbkami na zdrowiu-92,7% czy uszkodzeniami mienia-39,6%. Niestety są też parametry, które pomimo nadal wysokiej wykrywalności i skuteczności pracy policjantów to analizując rok do roku uległy zmniejszeniu: kradzież- wykrywalność 40% i spadek o 3,4%, bójka i pobicie-68% i spadek o 11%,kradzież z włamaniem-38,6% i spadek o 10%.

Na pewno na uwagę zasługuje ciężka praca funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W 2018 roku policjanci zwiększyli swoją skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw narkotykowych. Zdecydowane działania kryminalnych doprowadziły do zabezpieczenia prawie 30 kg narkotyków co daje znaczny wzrost w stosunku do roku 2017 gdzie było ich 13 kg.

Kolejną kategorią wymagającą komentarza jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci podczas służb skontrolowali łącznie 27464 kierujących. Mając do dyspozycji urządzenia do przeprowadzania badań kierowców na zawartość alkoholu w 2018 roku sprawdzili stan trzeźwości ponad 58 tysięcy użytkowników dróg. To zdecydowanie więcej niż w roku 2017. Te działania drogówki w konsekwencji doprowadziły do zatrzymania 200 nietrzeźwych kierowców .

Cały czas na wysokim poziomie utrzymuje się wysoka bo prawie 3 tysiące, liczba kolizji drogowych. Miało miejsce także 165 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło aż 17 osób. Na bazie tych danych oraz innych zawartych podczas odprawy zostaną podjęte wszelkie działania aby w obecnym roku było jak najmniej wypadków, w tym przede wszystkim śmiertelnych. Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z priorytetów na 2019 rok w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku.

Kolejnym ważnym punktem prezentacji było omówienie pionu prewencji, gdzie w roku 2018 roku policjanci zajmujący się profilaktyką zrealizowali ponad 600 działań profilaktycznych w zakresie uzależnień , przestępstw z nienawiści, patologii, cyberzagrożeń, bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania. W 2018r. kolejny raz wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Region Słupski” realizowano program „Prewencja, ale inaczej” adresowany do uczniów klas VII szkół podstawowych (wcześniej gimnazjalnych). W programie uczestniczyło prawie 500 uczniów z 10 szkół podstawowych.

Mając na względzie zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację debat społecznych w roku 2018 zrealizowano ich aż 10 . W ubiegłym roku w ramach projektu Bezpieczny Rower zorganizowaliśmy 13 akcji, w trakcie których oznakowano 120 rowerów. Ogółem w ramach projektu od 2003 r. oznakowaliśmy 6119 rowerów. Funkcjonariusze uczestniczyli także w wielu festynach organizowanych przez miejskie i gminne instytucje podczas, których służyli radą i pomocą mieszkańcom miasta.

Na zakończenie odprawy, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku podziękował policjantom i pracownikom Komendy Policji w Słupsku za uzyskane dobre efekty pracy oraz wskazał priorytety na rok 2019. Kontynuując przekazał informacje o planowanych działaniach policji, w tym garnizonu pomorskiego w 2019 roku. Komendant Wojewódzki analizując przedstawione wyniki wysoko ocenił pracę słupskich funkcjonariuszy i motywując do działania podkreślił,” że naszym podstawowym zadaniem i misją jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców”.

Info. www.slupsk.policja.gov.pl

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *