W klubie lewicy o mieście

W poniedziałek 18 marca odbyło się spotkanie członków i sympatyków Klubu Współczesnej Lewicy Demokratycznej w Słupsku. Gospodarzem spotkania był przewodniczący klubu Jan Sieńko. W spotkaniu jako gość klubu udział wzięła Prezydent Słupska Krystyna Danielecka – Wojewódzka. Spotkanie stało się  okazją do rozmowy i wymiany opinii na temat bieżących spraw i problemów naszego miasta. Przed rozpoczęciem zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno wiceprzewodniczącego klubu Andrzeja Obecnego.

Pani prezydent poinformowała  o stanie finansów miasta oraz przedstawiła sylwetki swoich najbliższych współpracowników, zapewniając o ich potencjale i kompetencjach. Stwierdziła iż wbrew niektórym opiniom finanse miasta są w dobrym stanie, chociaż zbliżające się terminy spłaty rat zaciągniętych wcześniej kredytów, stanowią znaczne obciążenie budżetu. Stan zadłużenia Słupska w ośmiostopniowej skali określiła na cztery.

W trakcie ożywionej pełnej polemik  i wymiany poglądów dyskusji, poruszono szereg tematów związanych z bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi życia mieszkańców i perspektyw miasta. Wśród nich przypomniano o 150 leciu słupskiej kolei, o inicjatywie budowy pomnika marszałka Piłsudskiego, podwyżkach opłat cmentarnych, sposobie naliczania opłat za wywóz i utylizację śmieci, oświetleniu niektórych ulic. Wnioskowano o instalację nowych fontann. Wyrażono także niepokój o skutki wynikające ze stanowiska ministerstwa edukacji w związku z postulatami środowiska nauczycieli i groźby strajku.

Odpowiadając na pytania i wnioski, pani prezydent odniosła się do poruszonych kwestii. Poinformowała iż 150 rocznica kolei w Słupsku zostanie uhonorowana w strukturze drogowej miasta. Inicjatywa budowy pomnika marszałka Piłsudskiego przekracza możliwości finansowe ratusza. Koszt realizacji tego projektu musiał by obciążyć i ograniczyć bieżące zadania realizowane w infrastrukturze miejskiej. Żołnierski wysiłek upamiętnia natomiast odnowiony niedawno pomnik żołnierza polskiego. Podwyżki opłat cmentarnych są nieuchronną koniecznością związaną ze wzrostem kosztów utrzymania i inwestycji w infrastrukturę słupskich cmentarzy. Poziom pobieranych dotąd opłat w porównaniu do innych miast regionu był zdecydowanie najniższy i nie bilansował wzrastających kosztów. Podwyżka opłat za wywóz i utylizację śmieci jest trudnym tematem. Obecny poziom opłat nie pozwala na pokrycie całości zróżnicowanych kosztów. Trwają dyskusje nad nowymi zasadami ich naliczania. Poza odniesieniem do powierzchni mieszkalnej pod uwagę brany jest również wariant przeliczania w oparciu o zużytą wodę. Odnośnie perspektywy nauczycielskiego strajku, stronami są Ministerstwo Edukacji i ZNP. Rozwiązanie problemu zależy wyłącznie od dobrej woli stron i konkretnych decyzji ministerstwa. W kontekście wniosku o nowe fontanny, pani prezydent zapewniła o stałej trosce o estetykę i wizualną atrakcyjność miasta. W najbliższym czasie reaktywowana będzie fontanna w parku Powstania Warszawskiego oraz uatrakcyjnione zostaną fontanny w parku kultury.

Na zakończenie spotkania przewodniczący KWLD dziękując za przyjęcie zaproszenia, wyraził nadzieję na następne spotkania klubowe z panią prezydent.

Józef Winiecki

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *