Burmistrz z absolutorium

Rada Miasta Ustka podjęła jednogłośnie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi Jackowi Graczykowi absolutorium oraz wotum zaufania. Udzielenie absolutorium oznacza akceptację wykonania budżetu za rok poprzedni i stwierdzenie prawidłowości działania finansowego.

Fot. UM Ustka

Po raz pierwszy natomiast radni podejmowali uchwałę o udzieleniu wotum zaufania. Wiąże się to ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym, wprowadzającymi obowiązek przygotowania Raportu o stanie gminy. Na sesji odbyła się debata nad raportem, z udziałem mieszkańców, którzy wyrazili chęć zabrania głosu. Po jej zakończeniu rada przeprowadziła głosowanie, udzielając Burmistrzowi Jackowi Graczykowi wotum zaufania jednogłośnie.

Odczytano uchwały Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniujące pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu 2018. Radni jednogłośnie udzielili Jackowi Graczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Wnioskodawcami jednej z podjętych dziś uchwał byli sami radni – dotyczyła ona ustalenia kierunków działania dla burmistrza

Miasta Ustka w zakresie przeprowadzenia akcji „Ustka bez plastiku”. – Radni chcą jako pierwsi dać przykład jak należy chronić środowisko i zachęcają burmistrza do podejmowania działań w tym zakresie, szczególnie do prowadzenia akcji edukacyjnych w szkołach i przedszkolach – uzasadniał projekt uchwały radny Kamil Cichy.

W projekcie uchwały czytamy: „Ustala się dla Burmistrza Miasta Ustka kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań dążących do wyeliminowania z użycia m.in.: pojemników , naczyń i kubków plastikowych w Urzędzie Miasta Ustka, jednostkach miejskich, jednostkach oświatowych i innych instytucjach zależnych. Działania te powinny być realizowane w ramach akcji „ Ustka bez plastiku”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *