Na prawo na Akademię Pomorską

Akademia Pomorska w Słupsku uzyskała zgodę na uruchomienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku  prawo. Przyszli prawnicy rozpoczną edukację już w październiku. 

Już rozpoczęła się rekrutacja na studia w AP, w tym na nowy kierunek. Od października 2019 roku rozpocznie się kształcenie przyszłych prawników. Dzięki wielomiesięcznej, ciężkiej pracy całego zespołu i przy wsparciu MNiSW słupska uczelnia przygotowała ambitny i ciekawy program studiów odpowiadający najnowszym trendom na świecie. Studia prawnicze umożliwią nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obowiązywania, stosowania i wykładni przepisów prawa.

Zasady rekrutacji: Przyjęcie na podstawie złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej ilości kandydatów zostanie utworzony ranking ocen/wyniku egzaminu maturalnego (pisemnego) z przedmiotu do wyboru: JĘZYK POLSKI lub HISTORIA, lub WOS. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie uczelni: apsl.edu.pl

Wiedza z zakresu prawa przydatna jest zwłaszcza przy:  wykonywaniu zawodów prawniczych, działaniach wspierających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, pracy w instytucji państwowych na poziomie centralnym i terytorialnym, a także w sferze szeroko pojętej gospodarki czy w trzecim sektorze (fundacje, stowarzyszenia).

Dzięki specjalnie dostosowanemu praktycznemu programowi nauczania student zdobędzie: wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu różnorodnych gałęzi prawa, w tym w szczególności z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego; umiejętności z zakresu interpretowania i stosowania norm prawnych; stosowania procedur sądowych i administracyjnych; sporządzania pism procesowych, opinii, analiz i ekspertyz prawnych, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego; administrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *