Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej Grąbkowo – Runowo

Gmina Potęgowo wspólnie z Powiatem Słupskim przebuduje drogę powiatową z Grąbkowa do Runowa. 8 lipca odbyło się przekazanie placu budowy pierwszego dwukilometrowego odcinka do miejscowości Darżynko. Inwestycja będzie kosztować 1 milion złotych.

fot. UG Potęgowo

– Na tę inwestycję, niektórzy czekali kilkadziesiąt lat. Nareszcie mieszkańcy mniejszych miejscowości będą mogli bezpiecznie dojechać do swoich domów, to także trasa autobusów szkolnych. Wspólnym wysiłkiem, dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym, udało nam się rozpocząć budowę – mówi Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli Wicestarosta Rafał Konon, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku Mariusz Ożarek, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin oraz Wykonawca robót Piotr Lorek.

W ramach pierwszego etapu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo”, przebudową objęty jest odcinek drogi do 2 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1188G w Grąbkowie w kierunku Kolonii pod Darżynkiem. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu cementowego wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego.

Drogę przebuduje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek ze  Słupska. Umowę na wykonanie zadania podpisano w lutym. Wykonawca został wyłoniony dopiero w drodze drugiego postępowania przetargowego. Wartość inwestycji wynikająca z umowy to 1.000.000 złotych – w podziale na jednostki finansujące, czyli Gmina Potęgowo – do 500.000 zł oraz Powiat Słupski –  do 500.000 zł.

Termin wykonania zadania ustalono na 30 listopada 2019 r. W chwili obecnej Wykonawca został zobowiązany do uzgodnienia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, po tym czasie rozpoczęte zostaną prace drogowe. Urząd Gminy Potęgowo będzie informować mieszkańców o tymczasowych utrudnieniach w ruchu i możliwych objazdach.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *