Mieszkanie wspomagane działa w Ustce

W Ustce otwarto Mieszkanie Wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to mieszkanie chronione treningowe. Przekazany z zasobów komunalnych lokal zaadaptowano na potrzeby mieszkańców w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych”

fot. UM Ustka

W lokalu mogą zamieszkać cztery osoby. Każdy z mieszkańców otrzyma indywidualne wsparcie, a efektem wspólnej pracy będzie usamodzielnienie się tych osób. Mieszkańcy będą ponosić częściową odpłatność za media. Po procesie usamodzielnienia, osobom w złej sytuacji finansowej będziemy starać się zapewnić mieszkanie socjalne, aby proces nie został przerwany.

Warto podkreślić, że mieszkanie zostało ozdobione elementami morskimi przygotowanymi przez uczestników warsztatu prac twórczych w Centrum Integracji Społecznej.

Ustecki system usług społecznych jest nietypowy i wart zainteresowania. Jesteśmy chyba jedyną gminą w kraju, w której wdrażanie, koordynowanie i realizacja usług społecznych należy do zadań Podmiotu Ekonomii Społecznej – Centrum Integracji Społecznej w Ustce, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi podmiotami, organizacjami. Mieszkanie Wspomagane jest jedną z wielu form wsparcia, które oferujemy osobom niesamodzielnym, ich opiekunom oraz rodzinom.

W ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych”, realizowanego od lipca 2018 r., wsparcie udzielane jest osobom niesamodzielnym, opiekunom takich osób oraz rodzinom z dziećmi. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Wśród proponowanego wsparcia są np. usługi opiekuńcze, opieka w zastępstwie opiekuna czy pomoc „złotej rączki” w drobnych pracach gospodarskich. Działa „Klub seniora” gdzie prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, wspólne wyjścia do kina czy konsultacje z lekarzem. Z dziećmi pracują podwórkowi pedagodzy, prowadząc zajęcia edukacyjne i animacyjne bezpośrednio w środowisku. Z rodzinami pracuje asystent, psycholog i doradca zawodowa. W drugim kwartale 2019 roku z usług skorzystały 64 osoby niesamodzielne, w tym 43 osoby z niepełnosprawnościami oraz 26 rodzin (86 osób).

Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce i  Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo.  Realizatorem zadania jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

Wartość projektu: 3 592 363,02zł, dofinansowanie: 3 412 744,87zł, wkład własny: 179 618,15zł

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *