Nowoczesne źródła ciepła z dotacją

Podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, a Gminą Słupsk na realizacje projektu: „Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego”. Wartość projektu: około 789 678,12 zł. wartość dofinansowania około 665 875,60 zł. 

Fot. www.gminaslupsk.pl

Przedmiotem projektu jest modernizacja źródeł energii cieplnej w 13 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze powiatu słupskiego w gminach Słupsk, Dębnica Kaszubska oraz Damnica. Modernizacja źródeł ciepła polegać będzie na demontażu obecnych węglowych kotłów grzewczych i montażu w ich miejsce kotłów gazowych oraz kotłów na biomasę. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego oraz eliminacja z użytkowania nieefektywnych węglowych źródeł ciepła.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którym gmina Słupsk pełnić będzie rolę partnera wiodącego – lidera, a pozostałe gminy – Dębnica Kaszubska oraz Damnica – będą partnerami na równych zasadach. Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu to prawie 790 tysięcy złotych, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 666 tysięcy złotych.

Umowa z gminą Słupsk jest pierwszą z umów, które w najbliższym czasie zostaną podpisane na realizację projektów dotyczących modernizacji systemów ciepłowniczych i źródeł ciepła. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z 1 sierpnia 2019 r. finansowanie unijne z RPO WP 2014-2020 na ten cel, w łącznej kwocie 11,3 mln zł otrzymało 6 podmiotów. Łączna wartość projektów, które otrzymały dotację, to prawie 17 mln zł.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *