Nowy, słupski mural

Z inicjatywy Radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuty Wawrowskiej – kandydatki do Sejmu RP przy partnerstwie projektu Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk, Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej na ścianie bocznej Miejsca Animacji Kultury MBP przy ul. Grodzkiej powstaje nowy mural. Tym razem z wizerunkiem Anny Boguckiej – Skowrońskiej. Nowopowstały mural realizowany jest pod hasłem „Kobiety Wolności i Solidarności” i poświęcony jest słupczance, ikonie Solidarności, wieloletniej Sędzi Trybunału Stanu oraz radnej Rady Miasta Słupska.

fot. BGSW

Anna Bogucka-Skowrońska urodzona w 1942 roku w Radomiu, wywodzi się z rodziny adwokackiej. Od 1971 roku do dziś wykonuje w Słupsku zawód adwokata. Od początku związała się z demokratyczną opozycją, pomagała w tworzeniu Związku NSZZ „Solidarność”. Była doradcą struktur miejskich i regionalnych, współpracowała z prasą związkową (biuletynem „Solidarność Słupska”). W stanie wojennym internowana i represjonowana. Represje przez Służby Bezpieczeństwa stały się przedmiotem kilku postępowań Prokuratora IPN w Gdańsku przeciwko Służbie Bezpieczeństwa o zbrodnie komunistyczne na jej szkodę. W latach osiemdziesiątych jako adwokat broniła społecznie w kilkudziesięciu procesach politycznych takich działaczy opozycji jak: Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Zbigniew Romaszewski i Bogdan Lis. W Słupsku prowadziła filię Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom organizując pomoc dla represjonowanych. Była też współpracowniczką Komitetu Helsińskiego w Polsce. Brała udział w Konferencji Praw Człowieka w Krakowie i w przygotowaniu założeń reformy prawa karnego dla Okrągłego Stołu. Była współzałożycielką słupskiego Komitetu Obywatelskiego, a z listy Komitetu Obywatelskiego Lecha Wałęsy została wybrana na senatora I kadencji odrodzonego Senatu. Była także senatorem II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej i IV kadencji z ramienia Unii Wolności (w trakcie kadencji przeszła do klubu AWS). Z ramienia Senatu była współzałożycielką Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a w latach 1990-1993 Sekretarzem Generalnym. Stawała w obronie praw Polaków na Wschodzie i pomagała w integrowaniu całej emigracji z Macierzą. Współorganizowała Konferencję Kraj – Emigracja w Rzymie w 1990 roku pod auspicjami Jana Pawła II. Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Od 2007 do 2015 r. – Sędzią Trybunału Stanu.

fot. BGSW
fot. BGSW

Od 1981 r. jest członkiem władz krajowych Adwokatury, obecnie członkiem Wyższego Sądu Adwokatury. Przez dwie kadencje była radną Rady Miejskiej w Słupsku. Pełniła funkcje Przewodniczącej Rady (2002-2006) i Przewodniczącej Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich (2010-2014 ). Obecnie bierze aktywny udział w publicznych działaniach „Solidarności” w Słupsku. Od lat pomaga członkom „Solidarności”, prowadząc bezinteresownie sprawy represjonowanych, m.in. jest pełnomocnikiem pokrzywdzonych zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Chełminiacy 1982” w sprawie przeciwko gen. Ciastoniowi i innych za karny obóz wojskowy (internowanie) dla działaczy „Solidarności” w Chełmie.

Odznaczona:

Odznaką „Zasłużony dla Adwokatury Polskiej” (1992)

Zasłużona dla Województwa Słupskiego (1998)

Zasłużona dla Miasta Słupska (2001)

Medal „Solidarności” (2005)

dwa Medale Ministra Sprawiedliwości (2010 i 2013) za Zasługi dla Niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz za działalność Pro Bono

Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym (2013)

Honorowe Odznaczenie „Solidarności”, tytuł „Zasłużona dla Solidarności” z odznaką (2014).

fot. BGSW

Otrzymała też kilka innych medali od stowarzyszeń i organizacji pozarządowych za działalność w opozycji antykomunistycznej oraz medali za zasługi dla różnych instytucji i stowarzyszeń solidarnościowych. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009). W 2015 roku Rada Miejska w Słupsku nadała Annie Boguckiej – Skowrońskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Słupska.

Mural na ścianie siedziby głównej biblioteki wykonuje według własnego projektu Katarzyna Tomasiak – słupska artystka, pedagog i stypendystka Prezydenta Miasta Słupska w 2014 roku.

Koszty związane z wykonaniem muralu ponoszą partnerzy zadania. Można natomiast wspierać finansowo tę akcję przekazując datki do puszek znajdujących w instytucjach partnerskich.

Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi 30 sierpnia 2019 r.

fot. BGSW
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *