Ustka dla mieszkańców

Koniec lata to w Ustce czas spotkań i konsultacji z mieszkańcami. Dialog społeczny dotyczy najważniejszych kierunków rozwoju miasta.

fot. Zarząd Portu Morskiego w Ustce/www.http://ustkaport.pl

 

Przedstawiamy harmonogram cyklu spotkań:

24 września 2019 r. – spotkanie konsultacyjne w sprawie uchwały krajobrazowej, która będzie regulować warunki sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Konsultacje trwają od 24 września do 14 października.

25 września 2019 r. – spotkanie dotyczące przygotowania wniosków w programie „Zielona Ustka”. Umożliwia on zgłaszanie pomysłów na tworzenie lub odnawianie rabat, skwerów, łąk kwietnych czy parków na terenie miasta. Można także składać propozycje działań edukacyjno – informacyjnych związanych z problematyką miejskiej zieleni. Budżet programu to 200 000 zł. Nabór projektów, papierowo i elektronicznie, odbędzie w dniach 28 października – 18 listopada.

26 września 2019 r. – spotkanie konsultacyjne dotyczące „Gminnego programu opieki nad zabytkami”. Na spotkaniu przedstawimy dokument oraz porozmawiamy jak lepiej dbać o nasze zabytki, jak zainteresować nimi mieszkańców i turystów. Konsultacje trwają w dniach od 26 września 2019 roku do 14 października 2019.

3 października 2019 r. – otwarte spotkanie prezentujące projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim 2020. Głosowanie odbędzie się w dniach 1-15 października. Więcej informacji: ustka.wybiera.pl

10 października 2019 r. – debata publiczna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tereny portu”. Wyłożenie planu ma miejsce w dniach 20.09.2019 – 10.10.2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, pokój nr 301, w godzinach 7.30-15.30 (wt.-pt.), 8.00-16.00 (pon.). Uwagi przyjmowane są do 31 października.

Spotkania odbywają się w Sali 101 Urzędu Miasta Ustka, o godz. 17.00

W dniach od 12 września do 1 października prowadzone są konsultacje projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Ustce”. Formularz konsultacyjny oraz projekt Strategii dostępne są na stronie miasta oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3.

Więcej informacji w zakładce na stronie miasta: http://www.ustka.pl/pl/artykuly/456/2019

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *