Będzie węzeł i wrócą pociągi do Ustki

Najpóźniej w marcu powrócą na stałe pociągi na trasie Słupsk – Ustka. Taką informację przekazał marszałek województwa pomorskiego. Mieczysław Struk spotkał się z burmistrzem Ustki Jackiem Graczykiem i przekazał aneks do umowy na realizację zadania pn. „Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce”. 

 

O przywrócenie połączeń zabiegał Burmistrz Ustki wraz z władzami sąsiednich samorządów i przedsiębiorcami. W maju br. Jacek Graczyk wraz z władzami Gminy Ustka, Powiatu Słupskiego, Miasta Słupska i Gminy Słupsk zwrócił się do Marszałka Województwa o przywrócenie całorocznej komunikacji kolejowej Ustka – Słupsk.

– Ani ja, ani nasi mieszkańcy nie wyobrażamy sobie, że po zrealizowaniu tak dużych inwestycji jak budowa węzła i modernizacja linii kolejowej 405, pociągi mają kursować tylko w wakacje. Połączenia kolejowe są przyszłością i niezbędnym elementem współpracy Ustki, Słupska i innych okolicznych samorządów – mówił burmistrz Ustki podczas wczorajszego spotkania.

Natomiast aneks do umowy na budowę węzła to efekt podjętych przez nas starań – Miasto uzyskało dodatkowe środki z UE na realizację ww. inwestycji. Całkowite koszty inwestycji to ok. 44 mln zł. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego wartość unijnego dofinansowania wzrosła z 15,9 mln zł do 21,8 mln zł, tj. o 5,9 mln zł.

Uroczyste przekazanie dokumentu odbyło się na terenie budowy węzła. Wzięli w nim udział Marszałek Mieczysław Struk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Jan Kleinszmidt, Radna Sejmiku Województwa Danuta Wawrowska oraz Burmistrz Jacek Graczyk. Obecnie realizowane są prace przy przebudowie budynku dworca kolejowego. Dokonano w nim niezbędnych rozbiórek elementów, docieplana jest konstrukcja dachu, gotowe jest zabezpieczenie przeciwpożarowe. W sąsiedztwie powstaje budynek dworca autobusowego, trwają prace związane z konstrukcją parteru. Budynki obu dworców będą połączone łącznikiem. Wykonano już także fundamentowanie pod wiaty peronowe. Zakończenie tych prac planowane jest na wrzesień 2020 roku. Jednocześnie projektowane są ciągi komunikacyjne związane z węzłem. Prace przy ich budowie rozpoczną się w 2020 roku i zakończą w czerwcu 2021. Szczegóły zawartych umów poniżej.

 • Umowa na budowę ciągów komunikacyjnych, podpisana 28 maja 2019 r.:
 • firma: Krężel. sp. z o.o. z Kobylnica
 • kwota: 16 496 064,48 zł
 • termin zakończenia: czerwiec 2021 r.
 • zakres robót: ciągi komunikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe (w okolicy ul. Portowej).
 • Umowa na przebudowę budynku dworca PKP i budowę dworca autobusowego, podpisana 1 lipca 2019 r.:
 • konsorcjum firm: SIMA Sp. z o.o. Sp. k. Słupska, TECH-BUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Krawiec Słupsk, Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX M. Zieliński Sp.j. Słupsk
 • kwota: 26 199 000,00 zł
 • termin zakończenia: wrzesień 2020 r.
 • zakres robót:
 • budynek dworca PKP: rozszerzenie działalności dworca PKP Ustka na nieczynne obecnie pomieszczenia, wzbogacenie jego funkcji o wypożyczalnię rowerów, przechowalnię bagażu, informację turystyczną oraz poprawienie rozwiązań funkcjonalnych jak również dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydzielone zostaną pomieszczania dworca służące do obsługi pasażerów, samodzielne lokale usługowe oraz część biurowa. Pomieszczenia dworca do obsługi pasażerów (poczekalnia, kasy, informacja turystyczna, toalety dla pasażerów) pozostaną na obecnym poziomie tj. na poziomie wiaduktu. Dostęp do poszczególnych kondygnacji będzie zapewniony z głównej klatki schodowej dworca oraz windy. Obiekt zostanie wyposażony w nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Zostanie odnowiona elewacja oraz przeprowadzone zostaną prace naprawcze dachu wraz z odtworzeniem wieżyczki na dachu głównym, wzorowane na archiwalnych zdjęciach dworca.
 • budowa dworca autobusowego: pętla autobusowa z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride; budowa ciągów komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe). Zostanie wykonane odwodnienie i oświetlenie terenu.

Nazwa projektu: „Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce”.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.

Całkowite koszty projektu: ok 44 mln zł

Kwota dofinansowania: 21,8 mln zł

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *