Nabór zielonych projektów w Ustce

Ekologia, tak jak i Ustka, jest dziś na fali. Mamy szczęście mieszkać w pięknym i zdrowym zakątku Polski, powinniśmy zatem jak najlepiej go chronić i wzbogacać. Zapraszamy Was – mieszkańców Ustki – do wspólnego tworzenia zielonych wysp w naszym mieście, inicjowania działań chroniących przyrodę i podejmowania akcji edukacyjnych w tym zakresie.

W dniach 28 października – 18 listopada br. odbędzie się nabór projektów w programie „Zielona Ustka”, w którym mieszkańcy mogą proponować zadania związane z tematyką zieleni miejskiej. Pomysły mogą mieć charakter społeczny, inwestycyjny bądź mieszany, a budżet programu to 200 tys. złotych (to maksymalna wartość jednego zadania). Proces naboru podobny jest do Budżetu Obywatelskiego – papierowo lub elektronicznie (zielonaustka.wybiera.pl) – jednakże zwycięskie wnioski wybierane będą nie w głosowaniu, a przez Panel Ekspertów powołany przez Burmistrza Miasta Ustka.

W ramach „Zielonej Ustki” mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły dotyczące stworzenia lub odnowienia skwerów, rabat, nasadzeń przyulicznych, parkletów (to miejscowe poszerzenie przestrzeni dla pieszych, które wprowadza się przede wszystkim na ulicach zdominowanych przez samochody), „mebli miejskich”, łąk kwietnych, parków itp. ale także propozycji działań edukacyjnych, informacyjnych związanych z problematyką terenów zieleni.

Na dedykowanych stronach zamieściliśmy wiele informacji, które mogą być przydatne w przygotowaniu wniosku. Znaleźć tam można min. przykładowy cennik, informacje o miejskiej roślinności czy doborze materiału szkółkarskiego.

Podczas oceny punkty przyznawane będą m.in. za udział zieleni (za to kryterium można uzyskać najwięcej punktów), innowacyjność i funkcjonalność pomysłu. Co ciekawe, dodatkowe punkty mogą uzyskać wnioski pochodzące z obszaru Ustki, który osiągnął najwyższy poziom segregacji odpadów.

Zadania w ramach programu mogą składać wszyscy mieszkańcy Ustki, zachęcamy szkoły, stowarzyszenia, grupy sąsiedzkie do wspólnego przygotowania wniosku. Liczymy na ciekawe pomysły i zapraszamy do udziału w tym zielonym przedsięwzięciu!

Wg operatu uzdrowiskowego Miasta Ustka opracowanego we wrześniu 2018 r. powierzchnia terenów zieleni wynosi 806,4 ha, co stanowi 79,5% powierzchni miasta. Jest to wskaźnik bardzo wysoki, jednakże w podziale na poszczególne strefy uzdrowiskowe najmniej korzystnie przedstawia się strefa „B”, w której udział terenów zieleni wynosi jedynie 23,6% [dla strefy „A” jest to 78,6%, dla strefy „C” 89,2%]. Powoduje to konieczność zwiększania terenów zieleni, o ile oczywiście pozwolą na to własności gruntów oraz zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w wyniku realizacji programu udział terenów zielonych w strefie „B” nie będzie się zwiększał, zostanie rozważone wdrożenie systemu dotowania tworzenia terenów zielonych także na terenach prywatnych.

Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Ustki w tworzeniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejących. Jest to kolejna forma partnerstwa z mieszkańcami, obok Budżetu Obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej. Jego realizacja to także jeden z elementów działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *