Stypendia dla zdolnych uczniów

Prezydent miasta słupska przyznała stypendia dla najlepszych uczniów miejscowych szkół. Wyróżnienie otrzymało aż 59 osób.

W tym roku wpłynęło łącznie 86 wniosków o przyznanie stypendium. Po dokładnej analizie kapituła postanowiła przyznać je 59 uczniów. Stypendium za wyniki w nauce otrzymają 53 osoby, a stypendium artystyczne sześć.

Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi 250 zł miesięcznie, wypłacane jest przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca danego roku szkolnego). Natomiast wysokość stypendium za osiągnięcia artystyczne wynosi 500 zł i wypłacane jest jednorazowo.

Stypendia Prezydenta Miasta Słupska ustanowione zostały w 1997 roku, W tym roku zmienił się regulamin ich przyznawania.Dotychczasowe uchwały Rady Miejskiej obejmowały swym zakresem uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. Zmiana zakłada, że osobami uprawnionymi do korzystania ze stypendium są osoby pobierające naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na miejsce zamieszkania.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *