Pierwsze pomysły na Zieloną Ustkę

Zakończyło się  przyjmowanie wniosków do programu „Zielona Ustka”. Mieszkańcy złożyli sześć propozycji działań związanych z miejską zielenią. 

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu obecnie nastąpi ocena złożonych wniosków. W miesiącu grudniu dokonają jej powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka: Zespół Oceny Wniosków oraz Panel Ekspertów. Propozycje zadań podlegają ocenie formalnej, prawnej, wykonalności i merytorycznej. Oceny formalnej i wykonalności dokonuje Zespół Oceny Wniosków, oceny prawnej Radca Prawny Urzędu, oceny merytorycznej Panel Ekspertów. Budżet programu to 200 tysięcy złotych, a do realizacji zostanie przeznaczone to zadanie, które uzyska największą liczbę punktów przyznaną przez Panel Ekspertów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w Programie.
Ogłoszenie wyników zaplanowano na styczeń 2020 r., a rozpoczęcie realizacji wybranych zadań ma nastąpić w lutym 2020 r.

Oto propozycje mieszkańców:
1. Zagospodarowanie terenu pod zrzuty wód z oczyszczalni ścieków [dawny staw przy oczyszczalni ścieków] Park Łubinowy
Lokalizacja: dawny staw przy oczyszczalni ścieków. Zadanie polegające na obsadzeniu dna dawnego stawu sadzonkami lub nasionami łubinów i podziwianie go z grobli otaczającej były zbiornik lub wytyczenie ścieżek oraz postawienie ławeczek wewnątrz projektowanego „Parku Łubinów”.
2. Twój Miejski Ogród
Lokalizacja: obszar powyżej terenu sportowego OSiR. Zadanie polega na nasadzeniu we wskazanej lokalizacji drzew i krzewów kwitnących, aby uzyskać barwne, pachnące miejsce wypoczynku Ogród miałby posiadać również ścieżki dydaktyczne.
3. Poznajmy pomniki przyrody w Ustce
Lokalizacja: obszar miasta, na którym znajdują się 4 pomniki przyrody – Promenada Nadmorska. Projekt dotyczyłby wykonania i zamontowania nowych tabliczek informacyjnych bezpośrednio na drzewach oraz dodatkowych, umiejscowionych w ich pobliżu tablic informacyjnych. Po powołaniu nowych pomników przyrody na terenie miasta, również ich oznakowanie w ten sam sposób.
4. Magiczne ogrody SP 2 – ekologia, zmysły, działanie
Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 2. Zadanie polegać będzie na wykonaniu trzech ogrodów: 1) Ptasia stołówka i hotel dla owadów na kwietnej łące – założenie trawnika z kwitnącymi roślinami, które „zaproszą owady”. Ustawienie na nim hoteli dla owadów, w których zamieszkają. 2) Ekologiczny ogródek „NOWALIJKA” – założenie szkolnego ogródka, w którym uczniowie będą uprawiać rośliny, pod opieką nauczyciela. 3) Ogród zmysłów – podzielony na 4 strefy: dotykową, słuchową, zapachową, wzrokową i dźwiękową. Rośliny i materiały umieszczone w poszczególnych strefach będą tak zaprojektowane, aby oddziaływać na poszczególne zmysły.
5. Kwiatowy łącznik
Lokalizacja: ul. Dworcowa. Projekt ma na celu upiększenie miasta poprzez zamieszczenia na balustradach mostu i wiaduktu skrzynek z kwiatami.
6. Brzozowa Aleja
Lokalizacja: droga leśna w kierunku Przewłoki. Propozycja obsadzenia drogi brzozami w celu podkreślenia jej walorów i estetyki.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *