e-ZLA obowiązkowe od roku

Od momentu kiedy elektroniczne zwolnienia stały się obowiązkowe, czyli od 1 grudnia 2018 r. pomorscy lekarze wystawili ich aż 1 mln 485 tys. W listopadzie tego roku papierowe zaświadczenia lekarskie stanowiły tylko 0,02 proc. całości.

Fot. MK

Elektroniczne zwolnienia dają wiele nowych możliwości. Ubezpieczeni, pracodawcy oraz ZUS mają natychmiastowy dostęp do danych o zwolnieniu lekarskim. To pozwala wykorzystać zupełnie nowe opcje przy analizowaniu np. kosztów i przyczyn absencji. Takie dane gromadzone dzięki e-ZLA pozwalają na lepsze przygotowanie polityki prewencyjnej i prozdrowotnej.

Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich budziło kontrowersje. Obawiano się, że lekarze będą mieli problem z ich wystawianiem w tej formie. Jednak jak pokazują statystyki obawy okazały się nieuzasadnione, bowiem obecnie papierowe zwolnienia stanowią zaledwie nikły odsetek.

Gdy lekarz nie jest w stanie wystawić e-ZLA bo np. zabraknie prądu lub internetu albo nie ma urządzenia mobilnego podczas nieprzewidzianych wizyt domowych, może skorzystać z tzw. trybu alternatywnego i wystawiać zwolnienia wykorzystując wcześniej przygotowany wydruk z systemu elektronicznego. W tej sytuacji ma trzy dni na wprowadzenie zaświadczenia do systemu elektronicznego.

Lekarze mogą upoważnić tak zwanych asystentów medycznych do wystawiania elektronicznych zwolnień w swoim imieniu. Asystentem może być każdy, kto wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Na przykład pielęgniarka, ratownik medyczny czy sekretarka medyczna.

Upoważnienie, udzielone przez lekarza asystentowi, jest ważne przez rok. Po tym czasie należy je odnowić na kolejnych 12 miesięcy. Żeby to zrobić, powinien zalogować się w Rejestrze Asystentów Medycznych i wystawić tam nowe upoważnienie.

Przyszły asystent musi mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) i być wpisanym do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM). Swój profil na PUE powinien mieć również lekarz, w imieniu którego e-ZLA asystent będzie wystawiał.

Informacja o upoważnieniu dla asystenta medycznego jest przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym może wystawiać e-ZLA. Oczywiście na podstawie decyzji lekarskiej.

Lekarz może wycofać upoważnienie dla danego asystenta w każdej chwili.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *