Duże zainteresowanie małym ZUS-em

Od początku lutego do „małego ZUS plus” zgłosiło się blisko 2,7 tys. pomorskich przedsiębiorców. Wszystko dzięki zmianom w przepisach. Wcześniej z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (67,5 tys. złotych). Teraz kwota ta wzrosła do 120 tys.

Fot. MK

Dzięki „małemu ZUS plus”  zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składki zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.  Nie zmienił się sposób obliczania podstawy wymiaru składek. Nadal musi się ona  mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, a 60 proc.  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,20 zł).

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z „małego ZUS plus” i spełnia warunki do ulgi, powinien zgłosić się maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już w styczniu korzystali z „małego ZUS” na dotychczasowych zasadach i chcą robić to dalej. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Powinni jednak dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek – najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty).

Z ulgi skorzysta tylko ta osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Z „małego ZUS” wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. Te mogą skorzystać  z innych możliwości. Najpierw 6-miesięcznej ulgi na start, a następnie dwóch lat preferencyjnych składek.

Z „małego ZUS” można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *