Nowe aplikacje alarmowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm 112 do wysyłania zgłoszeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. O sprawie informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku. 

Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR).

Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia.

Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112. Wszystkie zgłoszenia dokonane z poziomu aplikacji Alarm112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji ze zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenia zasadne i są przez operatora numeru alarmowego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń, do odpowiednich służb.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm 112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. Aplikacja mobilna Alarm 112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS.

Aplikację można pobrać:

– Alarm 112 w Google Play,

– Alarm 112 w App Store.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zapoznanie się, zainstalowanie powyższej aplikacji w swoim telefonie oraz przekazanie powyższej informacji do jak największej grupy odbiorców.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *