ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów

Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła deklaracje podatkowe, które trafiają do tych, którzy choć raz w minionym roku otrzymali świadczenie. 


PIT-y powinny dotrzeć do odbiorców do końca lutego. Większość z nich trafi do emerytów i rencistów. Pozostałe otrzymają ci, którzy pobierali zasiłki chorobowe, macierzyńskie bądź opiekuńcze.
PIT-40A dostaną emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi również do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.
PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, pobierających inne świadczenia np. zasiłki chorobowe lub macierzyńskie. Dostaną ją także ci, którzy w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS oraz osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A
PIT-11  przeznaczony jest dla tych, którzy pobrali w ubiegłym roku świadczenie po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie (o ile kwota zasądzonych lub ustalonych alimentów przewyższała 700 zł).
Deklaracji PIT nie otrzymają jednak dzieci poniżej 25 roku życia oraz bez względu na wiek te, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek albo dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Alimenty wypłacone na takie dzieci są wolne od podatku dochodowego.
Emeryci i renciści, jak wszyscy podatnicy, mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli nie mają żadnych odliczeń, a ich dochody to wyłącznie świadczenia wypłacane przez ZUS, wówczas nie muszą samodzielnie wypełniać druku PIT-37 – urząd skarbowy przekaże 1% na tę samą organizację, którą wskazali w ubiegłym roku. Te osoby, które chcą wesprzeć inną OPP niż w zeszłym roku, powinny ją wskazać na druku PIT-OP i złożyć ten dokument w urzędzie skarbowym.
Po raz pierwszy w akcji podatkowej za 2019 rok wraz z PIT 40A/11A będzie wysyłana informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek. Raport informacyjny ZUS RIA składa do ZUS płatnik, jeśli chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych danej osoby z 50 do 10 lat.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *