Słupsk pomoże przedsiębiorcom

 

             W szczególnie trudnych sytuacjach pojawia się przestrzeń na to, by sięgać po rozwiązania, które te trudne sytuacje  pozwalają przejść z mniej obciążającymi skutkami. Miasto Słupsk wprowadziło już możliwe ułatwienia dla mieszkańców w zakresie np. korzystania z instytucji i jednostek publicznych, wspiera różne grupy społeczne, np. seniorki i seniorów czy podopiecznych instytucji pomocowych i zdrowotnych.

 

Jednak równie ważną grupą są lokalni przedsiębiorcy, którzy w tym czasie mają bardzo ograniczone lub wręcz uniemożliwione sposoby działania.

Stąd też Miasto Słupsk opracowało swój plan wsparcia dla podmiotów gospodarczych.

Decyzja o charakterze pomocy obejmuje:

  • umorzenie czynszu najmu gminnych lokali użytkowych
  • umorzenie opłaty za dzierżawę gminnego gruntu
  • umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego
  • umorzenie zaległości podatku od nieruchomości
  • umorzenie zaległości podatku od środków transportu

 

za drugą połowę marca br.,

 

ponadto:

  • odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie należnej za rok 2020 dla podmiotów gospodarczch, którzy złożyli stosowny wniosek w tym zakresie
    do 30 września br.
  • przypominamy, że w przypadku gdy przedsiębiorca musi zawiesić swoją działalność powinien złożyć deklarację zerową (korygującą za miesiąc marzec) dotyczącą odbioru odpadów najpóźniej do 10 kwietnia br.

 

Powyższe będzie mogło być zrealizowane na wniosek zainteresowanego. Druk wniosku zostanie maksymalnie uproszczony.  Co ważne – podmioty ubiegające się o umorzenie płatności będą zobowiązane przedstawić sytuację firmy wraz z informacją o zatrudnionych pracownikach.

 

 

Siłą i napędem rozwoju naszego miasta jest kreatywność, przedsiębiorczość i gospodarność. Stąd wychodzimy z propozycją pomocy dla podmiotów, które budują naszą lokalną siłę
i zatrudniają tysiące słupszczan i słupszczanek.

Miasto to skomplikowana sieć złożona z obszaru kultury,ochrony zdrowia, pomocy społecznej, działalności edukacyjnej i właśnie działalności gospodarczej/przedsiębiorczej. Jeśli któregoś z tych elementów zabraknie – cała struktura zachwieje się w swojej stabilności. Nie możemy na to pozwolić.

 

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Prezydentka Miasta Słupska

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *