Ustka rekrutuje uczniów i przedszkolaków

Rozpoczęła się w Ustce rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Z danych dotyczących urodzeń wynika, że do placówek zgłosi się nie więcej jak 120 uczniów. Przyjęliśmy, że powstające oddziały będą liczyły 24 osoby, co pozwoli na utworzenie pięciu klas pierwszych: po dwie w szkołach numer 1 i 2 i jednej w szkole nr 3. Rekrutacja trwa do 31 marca.

W każdej ze szkół podstawowych w Ustce istnieje możliwość utworzenia klasy sportowej – zależnie od zainteresowania dzieci i rodziców, a szczegóły będą uzgadniane z dyrektorami szkół.

Natomiast nowe klasy mistrzostwa sportowego tworzone będą w Szkole Podstawowej nr 1 (dyscypliny: lekkoatletyka, żeglarstwo, pływanie) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 (dyscypliny: piłka ręczna dziewcząt oraz piłka nożna chłopców). Zaproponowane przez nas umowy, regulujące współpracę dotyczącą realizacji programu sportowego, podpisały już Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak” oraz Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar. Natomiast prezes klubu piłkarskiego MKS Jantar Ustka zadeklarował jej podpisanie.

Co ważne, klasy mistrzostwa sportowego już funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 3, będą funkcjonowały w placówce na dotychczasowych zasadach. Umowy w tej sprawie zostały przekazane wszystkim klubom prowadzącym obecnie takie oddziały tj. SSPR Szczypiorniak, MKS Jantar Ustka oraz LKS Jantar.

 

Harmonogram rekrutacji:

 • 03.2020 – 31.03.2020– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (wnioski można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej placówki)
 • do 21.04.2020– weryfikacja wniosków
 • 04.2020– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 04.2020 – 04.05.2020– osobiste potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
 • 05.2020– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • 04.2020 – 30.04.2020– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły  – termin w postępowaniu uzupełniającym

Potrzebne dokumenty:

 • zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej;
 • wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej;
 • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające wolę przyjęcia kandydata po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły pierwszego wyboru;
 • kserokopia pierwszej strony PIT rodzica /rodziców (prawnych opiekunów) za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzona przez Urząd Skarbowy w wersji papierowej lub wydruk elektronicznie złożonego zeznania podatkowego wraz z UPP Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia lub Karta Mieszkańca.

Wszelkie informacje o rekrutacji znajdą Państwo na stronach szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1, tel. 59 814 46 24

Szkoła Podstawowa nr 2, tel. 59 814 50 81

Szkoła Podstawowa nr 3, tel. 59 814 44 13

 

W dniach 2-27 marca odbywa się także rekrutacja do przedszkoli miejskich, wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie kandydata;
 • oświadczenie rodzica/rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające wolę przyjęcia kandydata;
 • kserokopia pierwszej strony PIT rodzica /rodziców (prawnych opiekunów) za ostatni rok podatkowy lub w przypadku, jeżeli nie dokonano jeszcze rozliczenia, kserokopia pierwszej strony PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzona przez Urząd Skarbowy w wersji papierowej lub wydruk elektronicznie złożonego zeznania podatkowego wraz z UPP Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia lub Karta Mieszkańca.

Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio w placówkach:

Przedszkole Miejskie nr 1 tel. 59 814 42 09

Przedszkole Miejskie nr 2 „Delfinki” tel. 59 814 49 93

Przedszkole Miejskie nr 3 tel. 59 814 49 93

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *