Dotacja na remonty ul. Kniaziewicza i Małachowskiego

Mogłoby się zdawać, że ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa COVID-19 wstrzyma większość robót drogowych i pokrzyżuje plany inwestycyjne miasta. Okazuje się, że władze Słupska realizują nie tylko wcześniej rozpoczęte inwestycje drogowe, ale także pozyskały środki na modernizację ulic Karola Kniaziewicza i Stanisława Małachowskiego. Środki pochodzić będą z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów opublikowano informacje, że rząd planuje w tym roku przeznaczyć około 3 mld zł na budowę, remonty oraz przebudowę dróg lokalnych. W ramach naboru wniosków aplikacyjnych do Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, w sierpniu 2019 r. Słupsk przedstawił do dofinansowania dwa wnioski aplikacyjne na przebudowę  ul. Małachowskiego o wartości 2 450 000 zł oraz przebudowę ul. Kniaziewicza o wartości 2 750 000 zł.

Wczoraj, tj. 15.04.2020 r. Prezes Rady Ministrów zaakceptował listy zadań wybranych do dofinansowania, dzięki czemu oba słupskie wnioski uzyskały wsparcie na poziomie 50 % przyjętych kosztów inwestycji. Władze Słupska planują zakończyć przebudowę obu dróg w terminie do końca kwietnia 2021 r. Warto również podkreślić, że dla obu inwestycji Słupsk posiada już wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

Jak wynika z informacji przekazanej przez słupski ratusz, zakres planowanych prac na ulicy Małachowskiego przewiduje wymianę całej nawierzchni jezdni wraz z podbudową, przebudowanie skrzyżowania z drogami obsługującymi sąsiednie kwartały, a także wymianę kanalizacji deszczowej. Oprócz tego, od podstaw wybudowane zostaną obustronne chodniki, co powinno ucieszyć pieszych, seniorów i osoby z ograniczeniami ruchowymi, którzy aktualnie korzystają z wyeksploatowanych, dziurawych i krzywych chodników. Jak informują miejscy urzędnicy, zniesione zostaną bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami oraz rodziców wożących swoje pociechy w wózkach dla dzieci. W pasie drogowym naprzemiennie, obustronnie zostaną wydzielone miejsca parkingowe dla samochodów oraz odtworzone zostaną pasy zieleni oddzielającej ciągi piesze od jezdni.

Jeszcze większy zakres robót drogowych przewidziano dla ulicy Kniaziewicza, której nawierzchnia pochodzi z okresu międzywojennego i od tego czasu nigdy nie była modernizowana. W opinii kierowców i pieszych jest to ulica posiadająca jedną z najgorszych nawierzchni w mieście. Rodzaj materiału jezdni, liczne koleiny i dziury potęgują hałas komunikacyjny, którego uciążliwość zgłaszana jest przez mieszkańców jako jedna z większych niedogodności tej ulicy. Dodatkowo na niemal 200 m odcinku ulicy Kniaziewicza brak jest jakiekolwiek infrastruktury pieszej, a na kolejnych 100 m chodnik istnieje wyłącznie po jednej stronie. Zakres robót oprócz budowy jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego przewiduje także przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, budowę ścieżki rowerowej/ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,5 m, budowę i przebudowę chodników. W ramach zaplanowanej inwestycji, zmodernizowane zostaną dwa przejścia dla pieszych, powstanie jedno dodatkowe przejście dla pieszych przy przebudowywanych dwóch skrzyżowaniach w pobliżu znajdujących się tam marketów.

Po jednej stronie jezdni utworzone zostaną miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac przewidzianych dla ul. Kniaziewicza obejmuje także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz w przypadku obu ulic – wymianę i uzupełnienie  oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowy ulic Małachowskiego i Kniaziewicza będą kolejnymi inwestycjami finansowanymi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *