Koronawirus – są wstępne dane o bezrobociu na Pomorzu

Już w marcu widać było pierwsze symptomy zmian na pomorskim rynku pracy, związane z wyhamowaniem gospodarczym z powodu pandemii. Dane za pierwszą połowę kwietnia pokazują, że proces się pogłębia. W urzędach pracy jest coraz mniej ofert zatrudnienia, rośnie bezrobocie i zapowiadane są zwolnienia grupowe. Od początku roku pracodawcy zapowiedzieli prawie 600 takie zwolnień, a tylko w kwietniu aż 442.

Wstępną informację o rynku pracy w pierwszej połowie kwietnia przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Jak wynika z raportu, w każdym powiecie województwa przybyło bezrobotnych (poza pow. tczewskim, w którym realizowane są prace społecznie użyteczne). Do 17 kwietnia w pomorskich urzędach pracy zarejestrowanych było 47 157 osób bezrobotnych, co oznacza, że ta liczba wzrosła o 3 102 (tj. 3,8 proc.). Najwięcej nowych bezrobotnych zarejestrowały urzędy w Gdyni, Gdańsku, Bytowie, Pucku i Malborku. Specjaliści przewidują jednak, że z czasem osób bez pracy będzie coraz więcej, m.in. dlatego, że część potencjalnie zwolnionych z pracy może znajdować się w okresie wypowiedzenia.

Rośnie także liczba planowanych zwolnień grupowych. Od początku roku zamiar ich przeprowadzenia zgłosiło do powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego 9 zakładów na łączną liczbę 594 pracowników, w tym zgłoszenie dokonane w marcu dotoczyło jednego pracodawcy i obejmowało 28 pracowników. Natomiast w okresie 1-17 kwietnia zwolnienia grupowe, obejmujące 442 pracowników zgłosiło 5 pracodawców. Najwięcej dotyczy działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz informacją i komunikacją.

Spada zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy. Mimo tego, że wprowadzona tzw. tarcza antykryzysowa przedłużyła okres ważności pracy powierzonej cudzoziemcowi, pomorscy pracodawcy do urzędów zgłaszają coraz mniej oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy osobie spoza Polski. Dane z marca pokazały, że tylko w okresie tego jednego miesiąca liczba oświadczeń zmniejszyła się o 1/3 i wyniosła 8010. W okresie 1-17 kwietnia powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego zarejestrowały ich prawie 3 tys.

Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *