List otwarty w sprawie gospodarki

Publikujemy treść listu otwartego prezydent Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej oraz Prezesa Słupskiej  Izby Przemysłowo Handlowej Roberta Firkowskiego

Drodzy Przedsiębiorcy!

 

Od kilku dni prowadzone są rozmowy pomiędzy przedstawicielami lokalnego samorządu  i Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej reprezentującej słupskich przedsiębiorców. Przedmiotem rozmów są ryzyka gospodarcze i społeczne wywołane sytuacją w jakiej znaleźliśmy się z powodu trwającej epidemii koronawirusa.

Wspólnie staramy się podjąć działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej sytuacji. To właśnie teraz widzimy jak bardzo powiązane są ze sobą gospodarka i lokalny samorząd. Zarówno Miasto, lokalne władze jak i przedsiębiorcy są obecnie bardzo obciążeni negatywnymi skutkami wyhamowania rozwoju gospodarki i zmianami, jakie mają miejsce  w wielu obszarach funkcjonowania tkanki miejskiej. Tym bardziej współpraca, wzajemne zrozumienie sytuacji i wspólna ofensywa, angażująca wielu interesariuszy, pozwoli przetrwać ten trudny czas  i wpłynie na kondycję społeczno-gospodarczą Miasta Słupska i regionu słupskiego w najbliższym czasie.

Analizujemy obecnie możliwości i opracowujemy kierunki i rodzaje wsparcia lokalnych przedsiębiorców, aby wypracować odpowiednie rekomendacje dla wszystkich organów administracji publicznej. Poszukiwane są również modele wzajemnej pomocy  ze strony przedsiębiorców. Słupskie środowisko biznesu aktywnie włącza się w działania pomocowe dla środowiska służby zdrowia
i mieszkańców.

Racjonalne wsparcie gospodarki musi być zdecydowane, dobrze ukierunkowane i podjęte natychmiast.  Teraz nie ma czasu na biurokrację, trzeba działać z dużą dozą zaufania do tych wszystkich, którzy wnioskują o wsparcie.
Ale każdy beneficjent powinien pamiętać, że docelowo trzeba się rozliczyć
z każdej udzielonej pomocy.

Mamy świadomość, że  słupscy przedsiębiorcy potrzebują wsparcia
i systemowej pomocy, która jednocześnie nie może deregulować  i zaburzać mechanizmów funkcjonowania gospodarki. Pomoc powinna być udzielona możliwie szeroko, przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów przedmiotowych
i podmiotowych.

Dzisiaj, najbardziej zagrożone w słupskiej gospodarce są przede wszystkim małe firmy usługowe oraz podmioty z branży transportowej. Te podmioty już teraz mogą korzystać z dostępnych form wsparcia w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, umożliwiające utrzymanie płynności oraz miejsc pracy.
Znaczna część firm szybko wróci do działalności  po ustaniu ograniczeń pod warunkiem, że będzie popyt na ich usługi. Tu chcemy zwrócić uwagę, że prawdziwy kryzys gospodarczy może przyjść dopiero po ustaniu stanu epidemii. Jeśli zostanie zakłócony łańcuch dostaw, zabraknie środków publicznych na lokalne inwestycje oraz remonty, zostaną powstrzymane inicjatywy gospodarcze, wzrośnie bezrobocie i obciążenia socjalne, pojawi się ryzyko trwałej zapaści gospodarczej w regionie. Nie mamy w Słupsku skoncentrowanego dużego kapitału jak w większych  aglomeracjach, co może spowodować dalszy wzrost migracji młodych ludzi do dużych miast. Dlatego zauważamy potrzebę stworzenia tzw. tarczy samorządowej, aby takie ośrodki miejskie jak Słupsk mogły utrzymać i stymulować rozwój lokalnego rynku pracy.

Mając na uwadze potrzeby lokalnych firm już dziś Miasto Słupsk wprowadziło pewne narzędzia mające na celu wsparcie słupskich przedsiębiorców. Jest to pakiet ulg i umorzeń z tytułu ponoszonych opłat lokalnych (m.in. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego) oraz obniżek opłat związanych z najmem miejskich lokali użytkowych i dzierżawą miejskich gruntów na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo do dyspozycji przedsiębiorców wdrażamy nową stronę internetową www.biznes.slupsk.pl, za pośrednictwem której będzie można korzystać ze wsparcia ekspertów i doradców oraz znaleźć wszystkie informacje na temat dostępnych form pomocy zarówno na szczeblu rządowym jak
i samorządowym.

Ważnym działaniem będzie też wzajemne wspieranie się lokalnych firm, dostawców i zamawiających. Usługi i roboty zlecane na rynku lokalnym umożliwią odbudowę rodzimej gospodarki. To apel nie tylko do administracji, ale i również naszych przedsiębiorców, aby tworzyli lokalny samorząd gospodarczy udzielając sobie wzajemnie wsparcia.

W najbliższym czasie będziemy potrzebować jeszcze więcej współpracy
i wzajemnej empatii niż dotychczas. Każdy kryzys niesie za sobą szanse, które trzeba wykorzystać. Jako miasto nadmorskie możemy stać się istotnym zapleczem regionalnej turystyki. Mamy potencjały do wspólnej inicjatywy z innymi miastami
i gminami tzw. miejskiego  obszaru funkcjonalnego.

Dziś jest ten czas, aby podejmować rozmowy i podejmować działania mające na celu zadbanie o stabilną sytuację regionu słupskiego, jego mieszkańców
i przedsiębiorców w przyszłości.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Wesołych Świąt i do rychłego zobaczenia.

                   Robert Firkowski,  Prezes Słupskiej  Izby Przemysłowo Handlowej i  Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska

 

Udostępnij:
One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *