Nowoczesny PSZOK w Ustce

Od kilkunastu dni mieszkańcy Ustki mają do dyspozycji nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK. Inwestycja zakończyła się w marcu, a Punkt oficjalnie rozpoczął działalność 15 kwietnia.

fot. UM w UStce

PSZOK to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady zbierane selektywnie. Nowy obiekt powstał na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce, który inwestycję zrealizował. Ustecki Punkt jest bardzo dobrze i nowocześnie wyposażony, m.in. w maszyny umożliwiające szybkie zgniatanie wyselekcjonowanych odpadów. Znacznie ogranicza to konieczność transportów, co przynosi oszczędności, również dla środowiska. PSZOK jest wygodny również dla użytkowników – dzięki rampom przywiezione odpady można bezpośrednio wrzucać do kontenerów, bez konieczności ich dźwigania.

Punkt czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00, a w sobotę w godzinach 10.00-14.00.

Mieszkańcy mogą w PSZOK-u pozostawić następujące odpady:

-papier

-tworzywa sztuczne

-szkło kolorowe i bezbarwne

-inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe

– BIO odpady

-odpady zielone

-popioły

-przeterminowane leki

-przeterminowane chemikalia i opakowania po nich

-świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne

-zużyte baterie i akumulatory

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

-gruz betonowy, odpady budowlane i rozbiórkowe

-zużyte opony

-meble i inne odpady wielkogabarytowe.

W ramach inwestycji zbudowano także punkt „Drugie życie” – to miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady, sprzęty i wyposażenie, które da się naprawić i ponownie wykorzystać. Sprawne urządzenia czy meble planuje się przekazywać np. do MOPS lub innej organizacji pomocy społecznej. „Drugie życie” zostanie ruchomione w najbliższych dniach.

Informacje o projekcie:

Inwestor – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce

Okres realizacji: kwiecień 2019 – marzec 2020r.

Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z NFOŚiGW w ramach POIiŚ 2014 – 2020 budowa PSZOK jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

Projekt podzielony został na dwa zadania:

  1. Zadanie 1 – Budowa PSZOK – w zakres realizowanych prac budowlanych wchodzą elementy umożliwiające odbiór selektywnie zebranych u źródła odpadów komunalnych w podziale na 15 frakcji (w tym papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opony, odpady budowlane, wielkogabarytowe, biodegradowalne, opakowania wielomateriałowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, materie itp.) Na wydzielonym i ogrodzonym terenie zlokalizowane zostaną poszczególne elementy infrastruktury umożliwiającej odbiór wysegregowanych odpadów komunalnych.

  2. Zadanie 2 – Budowa PSZOK II –  w ramach przedsięwzięcia przewidziano działania inwestycyjne polegające na budowie budynku warsztatowo – magazynowego, w którym będzie prowadzona działalność w zakresie drobnych napraw np. sprzętu RTV i AGD, mebli, dostarczanych do PSZOK.

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ 2014 – 2020 określiła zadanie inwestycyjne na kwotę brutto: 10 130 794,68 zł.  Wydatki kwalifikowane w ramach projektu określono na kwotę: 6 586 734,76 zł. Przyznane dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej (z Funduszu Spójności) przewidziano na kwotę do: 5 598 724,55 zł.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *