W Ustce przebadano osoby, które pracują na rzecz mieszkańców. Jednostkom, które prowadzą lub wznowiły swoją działalność i mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami zaproponowano przeprowadzenie badań przesiewowych na obecność