System komputerowy usprawni pracę online w Akademii Pomorskiej

Akademia Pomorska będzie miała nowy system, który ma być inernetową platformą zastępującą tradycyjne indeksy. Ponadto platforma ma usprawnić zdalną pracę dydaktyczną. Uczelnia właśnie podpisała umowę na wdrożenie systemu. 

System stanowi zbiór nowoczesnych modułów funkcjonalnych, które usprawnią zarządzanie placówką i stworzą nowe udogodnienia dla studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników administracji. Stopniowo będą realizowane kolejne etapy implementowania modułów dopasowanych do potrzeb Uczelni, które pozwolą na poprawę sprawności obsługi wszystkich obszarów działania Akademii Pomorskiej w Słupsku (nowoczesny interfejs, zarządzanie majątkiem, przepływ danych opierających się na jednej bazie danych). Zakończenie prac związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań planowane jest na 28.02.2023 r.

Zakup  został zrealizowany w ramach projektu „Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

– Wprowadzenie zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie jest niezbędne do efektywnego prowadzenia tak dużej jednostki, jaką jest uczelnia wyższa, dlatego od początku kadencji myślałem o rozwoju tego obszaru. Koszty są jednak bardzo wysokie, dlatego szybko zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych, a następnie ogłoszeniu przetargu. Dzięki wsparciu unijnemu w ramach Zintegrowanych Programów Uczelni z NCBiR – zaczynamy sukcesywnie wdrażać nowe moduły HMS Solution, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Akademii. Na pewno jeszcze wiele pracy przed nami, ale jestem przekonany, że te rozwiązania informatyczne pozwolą naszemu  środowisku akademickiemu łatwiej funkcjonować w sferze administracyjnej i organizacyjnej i że współpraca z  naszym partnerem przyniesie wiele korzyści dla Akademii – mówi rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.

– Rozpoczęcie współpracy przy tego typu projektach wiąże się z tytaniczną pracą i wypracowanie wspólnego stanowiska trwa zazwyczaj latami. Teraz czeka nas wspólne określenie potrzeb, najlepszego sposobu ich realizacji, a następnie wdrożeniu wypracowanych rozwiązań. Ostatnim etapem będzie szkolenie kadry i tzw. serwisowania systemu. W tym okresie pozostaniemy w gotowości do natychmiastowej reakcji na ewentualne problemy, które mogą pojawić się w trakcie realnego korzystania z systemu przez studentów oraz pracowników uczelni. Na wszystkich etapach niezastąpione jest już 30-letnieme doświadczenie w projektowaniu zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie takimi placówkami – opisuje Grzegorz Kaliński, prezes zarządu firmy Kalasoft Sp. z o.o.

O KALASOFT

KALASOFT Sp. z o.o. jest liderem na rynku zintegrowanych systemów klasy ERP wspomagających zarządzanie uczelniami wyższymi w Polsce. Oprogramowanie HMS Solution to system wspierający uczelnię w każdym segmencie: dziekanacie, kadrach i płacach oraz finansach. W rezultacie zapewniane są kompleksowe rozwiązania dedykowane dla rynku uczelni wyższych indywidualnie dopasowywane do specyfiki działania każdego Klienta, poprzez dokonywanie modyfikacji zgodnych ze zmianami prawa oraz sugestiami i potrzebami użytkowników.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *