Dodatkowe pieniądze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych w PRL

Od 15 października, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane  z powodów politycznych, których świadczenie jest niższe niż 2400 zł, będą mogły składać wnioski o świadczenie wyrównawcze. 

Świadczenie wyrównawcze do kwoty 2400 zł będą mogli otrzymać działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane w okresie PRL, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest od niej niższa. Wyrównanie będzie miało formę comiesięcznego dodatku do świadczenia.

Aby otrzymać świadczenie trzeba złożyć do ZUS wniosek na druku ER-SWA. Trzeba do niego dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Ponadto uprawnieni do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego       o podobnym charakterze muszą złożyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Taki dokument wystawia zagraniczna instytucja emerytalno-rentowa.

Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

ZUS, gdy  ustala, czy kwotę pobieranych świadczeń bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Świadczenie wyrównawcze ZUS będzie wypłacał wraz z emeryturą lub rentą.

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej nadaje szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Obecnie takich osób jest około 12,7 tys. Z tej grupy około 5,5 tys. osób pobiera świadczenie niższe niż 2400 zł.

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *