Przeprowadzka usteckiego CIS

Usteckie Centrum Integracji Społecznej działa w zupełnie nowej siedzibie. Przy ul. Wiejskiej 10 otwarto Usteckie Centrum Usług Społecznych.


Usteckie Centrum Usług Społecznych to przede wszystkim projekty adresowany do potrzebujących i ukierunkowany na świadczenie usług społecznych.

– Budynek jest tak naprawdę, może tego nie widać, ale jest podzielony na dwie strefy. W jednej części znajduje się się siedziba Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Natomiast w drugiej realizowane są usługi społeczne w ramach projektu Usteckie Centrum Usług Społecznych. Stąd ta nazwa budynku – mówi Kamila Kieraś, Centrum Integracji Społecznej w Ustce

Usługi społeczne realizowane są przede wszystkim dla dwóch grup mieszkańców: dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz usługi dla rodzin z różnymi problemami m.in. opiekuńczo-wychowawczymi.

Przeprowadzka usteckiego CIS fizycznie już nastąpiła. Społecznicy urządzają się w nowej siedzibie. – Oczywiście cały czas jesteśmy jakby na przeprowadzce. To wszystko w środku jeszcze się odbywa. Ustawiamy, układamy, są dowożone kolejne meble i sprzęty. To wszystko w środku jeszcze trwa. Cały czas na bieżąco wyposażamy, układamy, tak jak wspominałam. Jeszcze znajdujemy miejsce swoje i dla swoich pracowników w tym budynku – mówi Kamila Kieraś, Centrum Integracji Społecznej w Ustce

Mimo urządzania się Usteckie Centrum Usług Społecznych działa już w 100 procentach, choć przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. W ramach centrum działa m.in. klub seniora prowadzony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku i Placówka Wsparcia Dziennego .

Centrum powstało dzięki zaangażowaniu finansowemu usteckiego samorządu, wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego,

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *