Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury policyjnych szkół. Ze Szkoły Policji w Słupsku „w teren” trafiło kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Rozpoczynający prawdziwą służbę policjanci po raz pierwszy w