Eko-dotacje dla mieszkańców

Samorząd zaprasza mieszkańców Ustki, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorców do skorzystania z dotacji na wymianę pieca, budowę systemów do gromadzenia deszczówki czy wymianę azbestu. Wnioski można składać do 30 marca.
Jednym z elementów kompleksowych działań na rzecz poprawy stanu środowiska w Ustce są dotacje dla mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wsparcie udzielane jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Ustka z 29 października 2020r. dotyczącej dotacji celowych ze środków budżet gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dotacje będą udzielane z przeznaczeniem na inwestycje związane z wymianą pieca na ekologoczny, na wykonywanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody opadowej i roztopowej w granicach nieruchomości, na usuwanie i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym na jedno z powyższych zadań.
– W zależności od programu te dotacje są różne. Ale mieszkańcy mają możliwość taką dotację uzyskać. Co ważne wniosek o udzielenie takiej dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem takiej inwestycji. Dotacja udzielana jest w formie refundacji, czyli po poniesieniu już kosztów i rozliczeniu – mówi Eliza Mordal, rzecznik usteckiego ratusza.

W przypadku połączenia wsparcia z budżetu miasta i rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” możliwe będzie uzyskanie dotacji łącznie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć do Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka przed rozpoczęciem realizacji zadania, które zostanie zrealizowane w danym roku budżetowym! Przyznanie dotacji celowej stanowi refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania.

 

Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków zarezerwowanych w planie budżetowym na dany rok.
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *