Słupsk we Wzorcowej Rewitalizacji

Miasto Słupsk zostało wybrane do pilotażowego programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacja” prowadzonego przez Narodowy Instytutu Dziedzictwa.

fot. facebook/rewitaliacjaslupsk

Celem programu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym. Pozwoli to na jeszcze lepsze planowanie oraz dobór działań rewitalizacyjnych, dzięki którym zachowany i podkreślony zostanie zasób rzeczy niematerialnych oraz materialnych wraz ze związanymi z nim wartościami tożsamościowymi, zjawiskami historycznymi.
Oprócz Słupska do programu aplikowało 95 samorządów, z czego do udziału w programie na podstawie złożonych aplikacji wybrano 24 najlepsze samorządy. Zgodnie z przyjętymi założeniami Programu, w każdym województwie wybrano maksymalnie dwa samorządy.

Słupski wniosek dotyczył interwencji w czterech cennych historycznie obszarach miejskich objętych rewitalizacją, znajdujących na Podgrodziu, Śródmieściu i Starym Mieście, które w najbliższych powinny przejść dużą metamorfozę, i dla których wciąż konieczne jest wypracowanie nowych rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i organizacyjnych, tj.:
– rejon ulic Adama Sierpinka, Św. Piotra, Marii Skłodowskiej-Curie, Henryk Pobożnego działania wiązać się będzie z waloryzacją obiektów, realizacją założeń architektoniczno-urbanistycznych,
– opracowanie założeń kolorystycznych oraz materiałowych dla miasta lokacyjnego ze Starym Rynkiem, zwłaszcza w kontekście modernistycznych, powojennych budynków,
– opracowanie założeń modernizacyjnych dla ulic Śródmieścia na przykładzie ul. Stanisława Wyspiańskiego,
– przywrócenie założeń i funkcji reprezentacyjnych alei Sienkiewicza.

Zwieńczeniem współpracy Słupska z Narodowym Instytutem Dziedzictwa będzie m. in. planowane na koniec 2022 roku przygotowanie opracowania, dotyczącego dobrych praktyk i standardów uwzględniania dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, a także wykorzystania ich potencjału w procesach rewitalizacyjnych.

źródło facebook/rewitaliacjaslupsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *