Gmina Słupsk z budżetem

Podczas Sesji Rady Gminy Słupsk w dniu 21 grudnia br., uchwalony został budżet na rok 2022. W przyszłym roku budżet samorządu to kwota 151.512.473 zł po stronie dochodów oraz kwota 168.528.232 po stronie wydatków.

Dochody własne gminy w roku 2022 to 48 % wszystkich planowanych wpływów w tym wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 10 mln. złotych.Z kwoty planowanych wydatków 34 % tj. 57.450.890 zł przeznaczone zostanie na inwestycje, z tego ponad 28 mln. złotych, na budowę i modernizację dróg i chodników.
W roku 2022 samorząd realizował będzie inwestycję w zakresie budowy, przebudowy dróg w miejscowości Siemianice w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Na przyszły rok zaplanowano również prace związane z Adaptacją zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych. W roku 2022 kontynuowana będzie budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w Strzelinku. Zaplanowano również Budowę przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Wrzeście oraz projekt techniczny budowy przedszkola wraz z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Głobino. Realizowana będzie w dalszym ciągu inwestycja związana z rewitalizacją budynków w Swołowie.

Zaplanowano również działania związane z dalszą rozbudową ścieżek rowerowych, w związku z tym wykony zostanie Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Jezierzyce – Rogawica oraz Projekt budowy ścieżki rowerowej Redęcin – Zębowo.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *