W Wojewódzkim  Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku przestał działać oddział izolacyjny dla chorych z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Decyzja Wojewody Pomorskiego zdejmuje ze słupskiego szpitala obowiązek utrzymywania