Wodociągi Słupsk podsumowują dwa wielkie projekty, które realizowane były przez ostatnie lata. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udało się zrealizować działania, które wpłynęły znacząco na optymalizację procesu oczyszczania. Oba