Przedszkole będzie w szkole

Ustka przygotowuje inwestycję polegającą na adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na siedzibę Przedszkola Miejskiego nr 1. Samorządowcy zapraszają na prezentację koncepcji architektoniczno-budowlanej i do wyrażenia opinii jej na temat.

Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się we wtorek, 31 stycznia 2023 r., o godz. 17.00, w sali 101 w Urzędzie Miasta.

Wg przygotowanej przez Urząd Miasta Ustka koncepcji, planuje się przebudowę części budynku szkoły na potrzeby przedszkola, rozbudowę budynku o łącznik łączący szkołę z salą gimnastyczną oraz projekt zagospodarowania terenu działki.

W ramach projektu zagospodarowania terenu zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadów stałych, 15 miejsc postojowych zlokalizowanych przy granicy z pasem drogowym                ul. Wróblewskiego, plac zabaw, wiatę edukacyjną i inne elementy towarzyszące                                             z przeznaczeniem dla Przedszkola oraz plac zabaw i boisko z przeznaczeniem dla szkoły.

W ramach przebudowy części szkoły na przedszkole planuje się utworzenie 6 oddziałów przedszkola dla114 dzieci oraz 26 osób personelu  – łącznie maksymalnie dla 140 osób wraz z zapleczem sanitarno-kuchennym, pokojami administracyjno-terapeutycznymi. Ponadto przedszkole zostanie dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnością poprzez montaż windy, a także utworzenie – oprócz oddziałów ogólnodostępnych – oddziału integracyjnego, tak potrzebnego w naszym mieście. Oddział integracyjny będzie wspólnie kształcił i wychowywał dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci pełnosprawne i zostanie dodatkowo wyposażony w salę integracji sensorycznej, salę kompensacyjną i azyl czyli salę światła  i wyciszenia.

 

Uwagi do przedstawionej koncepcji mieszkańcy mogą zgłaszać do dnia 2 lutego br. elektronicznie na adres e-mail: bom1@um.ustka.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *