Jednogłośnie za poszerzeniem

Słupscy radni jednogłośnie przyjęli wniosek o poszerzenie granic miasta. Zgodnie z ich planem Słupsk miałby być większy od 2025 roku.

fot. UM Słupsk

Podczas lutowej sesji Rady Miasta w Słupsku w kwestii kolejnego wniosku o poszerzenie granic miasta panowała zgoda. Wszyscy radni są za tym, aby Słupsk rozrastał się. Ma to związek z tak zwanym procesem suburbanizacji. Mieszkańcy miasta wyprowadzają się bowiem na tereny ościenne i w ten sposób następuje proces urbanizacji terenów wiejskich. Miasto jednak wyludnia się, choć nadal jest centrum życia dla dawnych mieszkańców.

Słupsk będzie chciał przyłączyć tereny, o które wnioskowało wcześniej. Chodzi m.in. o części sołectw Siemianice, Bierkowo, Strzelinko i Włynkówko.

Wcześniejsze próby poszerzenia granic Słupska spotkały się z ostrym oporem władz gminy Słupsk. Między innymi na fali tego konfliktu gmina przygotowuje się do zmiany nazwy. Samorządowcy chcą zmienić jej nazwę na gmina Redzikowo. Po decyzji radny miejskich władze wiejskiej gminy Słupsk wyraziły już sprzeciw i przygotowują oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Sąsiadująca ze miastem Kobylnica, z którą faktyczne granice są zatarte także nie czeka na ruch miasta. Tamtejsi samorządowcy rozpoczęli procedurę o nadanie Kobylnicy praw miejskich.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *