Region słupski otrzyma ponad 14 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w naszym regionie. Wchodzimy w kolejny etap