Dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju – takie środki zapobiegawcze zastosowano wobec 42-letniego słupszczanina. W jego mieszkaniu policyjni antyterroryści znaleźli 20 sztuk broni. Policję wezwali zaalarmowani sąsiedzi 42-letniego