Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była okazję do zaprezentowania się uczniów ze słupskich szkół, którzy inicjowali różne działania na niwie artystycznej, sportowej, czy też historycznej: organizowania uroczystych