Bardzo wielu mieszkańców Pomorza przebywa obecnie na kwarantannie. Mogą oni otrzymywać świadczenia za czas choroby, mogą też pracować zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych dwóch możliwości. Niemożność wykonywania