W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku brakuje krwi potrzebnej do ratowania zdrowia i życia. Do krwiodawców płyną apele, aby przyszli oddać krew. Sytuacja z zapasami krwi