Marcin Kisielewski, nauczyciel fizyki i informatyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku, otrzymał awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pedagog podczas ostatniego etapu ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego,