Światełko Pokoju przekazane miastu. Podczas ostatniej w 2018 roku konferencji prasowej Prezydenta Miasta Słupska, goście specjalni – Harcerze Hufca Ziemi Słupskiej w ośmioosobowej grupie, w wyjątkowy sposób podtrzymali