od dnia 26 marca 2021 r. (piątek) wyłączone z ruchu zostaną odcinek jezdni i chodnika przy ul. Marynarki Polskiej. Jest to związane z pracami prowadzonymi w Parku Jana