Myśliwi z regionu słupskiego, z Polskie Związku Łowieckiego  przekazali Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku tysiąc przyłbic ochronnych. Myśliwi z słupskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego bardzo aktywnie pomagają szpitalom